"Born to be wild".
Poetycki cykl ilustrujący wyobrażoną sytuację powrotu człowieka na łono natury. Naturalne środowisko wtórnie staję się obce. Bohater otula się futrem, elementem zapożyczonym przez kulturę od natury, które tracąc funkcję modnej garderoby daje mu poczucie przynależności do macierzystego otoczenia.
Czy człowiek wciąż może być przekonujący jako element natury, czy raczej jest do niej sztucznie doklejony?

http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_polowanienowe.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_fridrich-kopia-bezaury.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_cma03.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_butterflydruk.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_poprawione.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_kot.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_pantera01.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/25_img10801.jpg