"Album rodzinny".
Inspiracją dla artystki jest idea albumu rodzinnego. W klasycznym rozumieniu jest to zbiór zdjęć o charakterze reprezentacyjnym, związanych z ważnymi rodzinnymi uroczystościami. Zrealizowany przez Dorotę cykl fotografii ma jednak stanowić antytezę tej powszechnie przyjętej formy. Artystka rejestruje sytuacje, czynności i stany emocjonalne ignorowane i pomijane w fotograficznej dokumentacji historii rodziny, opisując to co nieuchwytne, trudne do nazwania, niewypowiedziane, czy niesłusznie spychane na margines. Pojedyncze, pozornie wyrwane z kontekstu sytuacje łączy w kompozycyjne pary nadając narracji poetycki charakter. Praca z jednej strony jest sumą emocji związanych z subiektywnym odbiorem własnej rodziny, stanowiąc po części psychologiczny autoportret artystki; z drugiej próbą stworzenia uniwersalnego studium złożonej struktury jaką jest rodzina. Mimo innego spojrzenia na ?album? praca pozostaje hołdem dla idei kolekcjonowania zdjęć, przechowywania wartości, czy chociaż złudzenia wartości w ponadczasowym przedmiocie.

http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_img4434malutkie.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_img5480male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_babcia01male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_rodzina77poprawione.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_092male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_126male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_116mini.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_032male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_006male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_img2244male.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_ciaza.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_img3522od-nowamale.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_dextermini.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_albumrodzinny-24mini.jpg
http://kozieradzka.pl/files/gimgs/28_albumrodzinny-21mini.jpg