30.04.2015 - 05.07.2015
NOWE ZIEMIE
Dorota Kozieradzka i Michał Szuszkiewicz -
wideo, instalacje, malarstwo
PackHof, C.-Ph.-E.-Bach-Str.11
museum-junge-kunst.de
Kurator: Wojciech Kozlowski
Co-Kurator: Armin Hauer

Punktem wyjścia dla wystawy było położenie galerii Packhof Museum Junge Kunst i Frankfurt/O jako miasto podzielone. Rzeka, która płynie wzdłuż budynku, dzieli przestrzeń podziałem historycznym, politycznym i mentalnym. Zakręty historii spowodowały, że powstały dwa miasta, których mieszkańcy komunikują się, ale nadal wiedzą o sobie niewiele. Ich relacje są podstawowe, mimo wielu prób niewiele się zmieniają.

Artyści posługują się formą baśni, tradycyjnego podania, aby odnieść się do całego obszaru niejasności, nieporozumień, niedopowiedzeń w historii. Nie dają rozwiązań, nie opowiadają zdarzeń realnych, próbują jedynie odtworzyć pole nieporozumień, różnice w dziedzictwie kulturowym, a także badają swoje własne widzenie "niemieckości".
Wracają do ciągle niezakończonej refleksji nad możliwością dialogu mówionego odmiennymi językami, z innych pozycji, z niewiadomą często intencją. Zastanawiają się, jak i dlaczego historia do dziś jest przestrzenią nie do końca przezwyciężonego podziału.
Wojciech Kozłowski

Wystawa zrealizowana we współpracy z BWA Zielona Góra.
Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
Finansowano przez Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii i miasta Frankfurt (Oder).